ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ PLAZMAFIZIKA

LOW TEMPERATURE PLASMA PHYSICS


BME & ELTE előadássorozat 2021

Dr. Donkó Zoltán

MTA doktora

Wigner Fizikai Kutatóközpont

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, Komplex Folyadékok Osztály


Az Univerzum ismert anyagának túlnyomó része plazma állapotban van, melyet a szabad töltéshordozó részecskék jelenléte jellemez. A természetben előforduló plazmákon kívül a laboratóriumokban és az iparban a plazma alapú eljárások fontos szerepet játszanak számos technológiai lépésben (pl. felületek maratásában, illetve vékonyrétegek leválasztásában, integrált áramkörök, napelemek, biokompatibilis anyagok előállításánál). A tárgy keretében megismerkedünk az alacsony hőmérsékletű (nemtermikus úton létrehozott) plazmák fizikájának alapjaival, a töltött részecskék elemi folyamataival, transzportjának jellemzőivel, az elektromos és optikai plazmadiagnosztika alapjaival. Tárgyaljuk a gázkisülési plazmák matematikai és számítógépes szimulációs leírási módszereit és modern alkalmazásait. A körülményektől függően megpróbálunk lehetőséget adni a kísérleti berendezések megismerésére és a kutatómunkába való bekapcsolódásra.


Tárgykódok:

BME: BMETE80MF49, ELTE: amplasmaf17em

A tárgy a 2021/2022 tanév őszi félévében online módon lesz megtartva - időpontját később döntjük el, a jelentkező hallgatókkal együtt


Tematika:


Elérhetőség: zoltan.donko@gmail.com

További információ